Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok


Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego

Dla osób młodych od 15 do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu z województwa dolnośląskiego, zamieszkujących powiaty wałbrzyski i kłodzki