Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego

Dla osób młodych od 15 do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu z województwa dolnośląskiego, zamieszkujących powiaty wałbrzyski i kłodzki