Szkolenia


 

Posiadamy długoletnie doświadczenie w organizacji i realizacji szkoleń indywidualnych i grupowych.
Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę oraz posiadamy certyfikat jakości ISO wystawiony przez
POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie
"Projektowania, organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów oraz zarządzania projektami"

 

Istnieje zatem możliwość zaprojektowania szkolenia, które spełni wszystkie oczekiwania kursanta. Dopasujemy jego treść czas trwania oraz częstotliwość spotkań, tak aby w pełni wykorzystać czas i możliwości kursanta.

 

Po zakończonym szkoleniu wystawiamy Certyfikat/Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

 

 

szkolenie osób starszych i niesamodzielnych od 800,00

Szkolenie osób starszych i niesamodzielnych (niepełnosprawny) szkolenie trwa 80h 

Gospodarka Magazynowa od 800,00

 

Szkolenie zawiera minimu 90 godzin dydaktycznych i składa się z modułów:

 

  • Gospodarka Magazynowa
  • Obsługa wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli z gazem
  • obsługi komputera
  • obsługi kas fiskalnych i czytników kart płatniczych
  • "minimum sanitarnego"

 

Koszt szkoleń ustalany jest indywidualnie

 

Kierowca operator wózków jezdniowych od 360,00

 

Kursy prowadzone są na podstawie programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

 

Szkolenie obejmuje 56 godzin szkolenia w tym 15 godzin zajęć praktycznych

 

Po zakończonym szkoleniu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przed
Urzędem Dozoru Technicznego UDT

 

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie

Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym 100,00

 

Kursy prowadzone są na podstawie programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

 

Szkolenie obejmuje 8 godzin szkolenia w tym 4 godzin zajęć praktycznych

 

 

Podstawy Obsługi Komputera I Korzystania z Internetu od 300,00

 

 

Szkolenia dopasowne są do potrzeb kursanata tzn. treść oraz czas szkolenia ulega modyfikacji podczas trwania szkolenia i jest dopasowany do indywidualnych potrzeb i umiejętności kursanta

 

Moduły z których składa się szkolenie:

 

  • Obsługa Środowiska Windows
  • Obsługa Pakietu biurowego Open Office / MS Office
  • Obsługa Przeglądarek internetowych
  • Obsługa drukarek / skanerów / rzutników multimedialnych

 

Koszt szkolenia ustalany indywidualnie

Bezpiecznej obsługia pilarek spalinowych 150,00

 

Szkolenie trwa 8 godzin w tym 4 godziny zajęć praktycznych

 

 

Bezpieczna obsługa kos spalinowych i kosiarek spalinowych 200,00

 

Szkolenie trwa 12  godzin w tym 6 godziny zajęć praktycznych

 

 

Bezpieczna obsługa zagęszczarek i stopy wibracyjnej 200,00

 

Szkolenie trwa 12 godzin w tym 6 godziny zajęć praktycznych