INFORMACJA O OŚRODKU SZKOLENIOWYM


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

P.O.K.Z. SYSTEM Sp. z o. o. jest placówką oświatową oraz specjalistyczną firmą szkoleniową istniejącą na rynku od 1993 roku. Prowadzimy działalność na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000413273 oraz do ewidencji niepublicznych szkół i placówek w Starostwie Powiatowym w Będzinie. Ośrodek posiada również certyfikat jakości ISO wystawiony przez POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie "projektowania, organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów oraz zarządzania projektami". W lutym 2016 roku uzyskaliśmy wpis do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia o numerze 111. W  styczniu 2017  roku POKZ SYSTEM został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących Agencje Zatrudnienia pod nr 15452.

 

Jest jedną z najaktywniejszych firm świadczących usługi szkoleniowe na terenie całej Polski, szczególnie w miejscach wskazujących na duże bezrobocie. Rocznie organizujemy ok. 95 kursów przeszkalając w przybliżeniu 2000 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i zagrożonych bezrobociem.

 

Od 1993 r. ściśle współpracujemy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz Powiatowymi Urzędami Pracy na terenie województwa śląskiego. Również stale współpracujemy z firmami zagranicznymi oraz krajowymi z branży usługowej, przemysłowej, handlowej, gdzie pozyskujemy wykładowców, instruktorów nauki zawodu, miejsca praktyk jak również miejsca pracy osobom szkolonym.

 

Od 1993 do 2003 roku Ośrodek nasz prowadził prywatne szkoły dla dorosłych i młodzieży w Będzinie, Myszkowie i Łazach o kierunkach:

  • III-letnie Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po szkole podstawowej ( z maturą );

  • II-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po zasadniczej szkole zawodowej ( z maturą );

  • III-letnie Prywatne Technikum dla Dorosłych po zasadniczej szkole zawodowej
       o specjalnościach:
Technik handlowiec,
Technik mechanik ( z maturą );

• II-letnie Prywatne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych po szkole średniej
o specjalnościach:
ekonomia,
administracja,
obsługa ruchu turystycznego,
informatyka;

• III-letnia Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży
    o specjalnościach:
sprzedawca,
mechanik samochodowy.

 

Od 1999 roku Ośrodek uczestniczy w projektach finansowych z funduszu PHARE:
Inicjatywa I i II obejmujące szkolenia zawodowe dla zwalnianych pracowników z sektora górniczego;
Rozwój Zasobów Ludzkich – szkolenia i doradztwo biznesowe dla osób zagrożonych bezrobociem z województwa: śląskiego, lubelskiego, małopolskiego; Spójność Społeczno – Gospodarcza
„ Pomoc dla młodych poszukujących pracy" na terenie całej Polski. a także z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL i ZPORR. Szereg różnorodnych szkoleń organizowanych i prowadzonych przez firmę „SYSTEM” ma na celu pomoc w przekwalifikowaniu i podniesieniu kwalifikacji pracowników, umożliwiając im znalezienie nowych miejsc pracy. Kursy te obejmują szkolenia w zakresie:
• komputerowym,
• budowlanym,
• mechanicznym,
• administracyjno – biurowym,
• ekonomicznym,
• spawania,
• pomiarów SEP,
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wiele innych.

 

Szkolenia są również dopasowane do potrzeb klienta indywidualnego, wspierane profesjonalnym doradztwem zawodowym i biznesowym poprzez tworzenie Indywidualnych Planów Działania IPD.

 

 

Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” Sp. z o.o.
z siedzibą w Bobolice 53, 42-320 Niegowa
Zarejestrowania pod numerem KRS 0000413273 w Sądzie Rejonowym Katowice –Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy 5 000,00 PLN
NIP 625-198-27-07 REGON: 271933486

 

[pobierz] 4.0 MB krs-system
[pobierz] 1.0 MB cert-qms-pokz-2015
[pobierz] 0.5 MB wpis-osk111
[pobierz] 0.4 MB agencja-pracy