Aktualności


25.10.2018

Zapytanie ofertowe nr 19/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 19/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

 

w Projekcie „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego”
nr POWER.01.02.01-02-0184/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Podziałanie – projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
CPV 80530000-8– usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych
CPV 80411200-4 – usługi szkół nauki jazdy

 

1. Świadczenie usług w organizacji i przeprowadzenia szkolenia Grafik Komputerowy wraz z egzaminem
2. Świadczenie usług w organizacji i przeprowadzenia szkolenia Stylizacja paznokci wraz z egzaminem
3. Świadczenie usług w organizacji i przeprowadzenia szkolenia Prawo Jazdy Kategorii B + Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR kurs podstawowy wraz z egzaminem
4. Świadczenie usług w organizacji i przeprowadzenia szkolenia Prawo Jazdy Kategorii E do Kategorii B + Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR kurs podstawowy wraz z egzaminem
5. Świadczenie usług w organizacji i przeprowadzenia szkolenia Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej wraz z egzaminem
6. Świadczenie usług w organizacji i przeprowadzenia szkolenia Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa wraz z egzaminem
7. Świadczenie usług w organizacji i przeprowadzenia szkolenia Spawanie metoda MAG kurs podstawowy wraz z egzaminem
8. Świadczenie usług w organizacji i przeprowadzenia szkolenia Przedłużanie włosów różnymi metodami wraz z egzaminem

 

więcej w BIP

27.09.2018

Protokół z wyboru ofert

12.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 18/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 33D/8; 42-500 Będzin
tel. 501023775

12.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 17/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 17/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

04.09.2018

Zapytanie ofertowe nr 16/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 16/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

20.08.2018

Zapytanie ofertowe nr 16/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 16/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

15.08.2018

Zmiana siedziby

Informujemy że zmieniamy adres siedziby firmy

14.06.2018

Zapytanie ofertowe nr 15/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 15/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017 w Projekcie „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” nr POWR.01.02.01–IP.10-02-002/16
w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Podziałanie – projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
C

08.05.2018

Zapytanie ofertowe nr 14/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 14/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017
w Projekcie „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego”
nr POWR.01.02.01–IP.10-02-002/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Podziałanie – projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
CPV 80530000-8– usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych
CPV 80411200-4 – usługi szkół nauki jazdy

27.02.2018

Informacja o wybranym wykonawcy

Informacja o wybranym wykonawcy z zapytanie ofertowego nr 3/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017 zamieszczonego 06.02.2018 r.

06.02.2018

Zapytanie ofertowe nr 3/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017 OPS

Zapytanie ofertowe nr 3/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

01.02.2018

Zapytanie ofertowe nr 12/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 33D/8; 42-500 Będzin

25.01.2018

Protokół z zapytania nr 12 RPDS.08.02.00-02-0117/16

Protokól z zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie
Zapytania ofertowego nr 12 RPDS.08.02.00-02-0117/16 w związku z realizacją Projektu „SZANSA - ROZWÓJ - SUKCES. Kompleksowe wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego ziemskiego i ząbkowickiego” nr RPDS.08.02.00-02-0117/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 osi priorytetowej 8. Rynek pracy działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

16.01.2018

Zapytanie ofertowe nr 13 RPDS.08.02.00-02-0117/16

Zapytanie ofertowe nr 13 RPDS.08.02.00-02-0117/16

15.01.2018

Zapytanie ofertowe nr 12 RPDS.08.02.00-02-0117/16

Zapytanie ofertowe nr 12 RPDS.08.02.00-02-0117/16

09.01.2018

Zapytanie ofertowe nr 11/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: świadczeniu usług poszukiwania pracy CPV 79611000-0, w ramach projektu pt. „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” (POWER.01.02.01-02-0184/16), w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

28.12.2017

Protokół z wyboru ofert 11 i 11a RPDS.08.02.00-02-0117/16

PROTOKÓŁz zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie zapytania Ofertowego nr 11RPDS.08.02.00-02-0117/16 i 11aRPDS.08.02.00-02-0117/16 dla projektu „SZANSA - ROZWÓJ - SUKCES. Kompleksowe wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego ziemskiego i ząbkowickiego” nr RPDS.08.02.00-02-0117/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 osi priorytetowej 8. Rynek pracy działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” Sp. z o.

14.12.2017

Zapytanie Ofertowe nr 11a RPDS.08.02.00-02-0117/16

W związku z realizacją Projektu „SZANSA - ROZWÓJ - SUKCES.

14.12.2017

Zapytanie Ofertowe nr 11 RPDS.08.02.00-02-0117/16

W związku z realizacją Projektu „SZANSA - ROZWÓJ - SUKCES.

25.10.2017

Protokół z wyboru ofert zapytanie nr 10/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

PROTOKÓŁ z zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie
zapytania ofertowego nr 10/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

12.10.2017

Zapytanie ofertowe nr 10 RPDS.08.02.00-02-0117/16

Zapytanie ofertowe nr 10 RPDS.08.02.00-02-0117/16

09.10.2017

Zapytanie ofertowe nr 9 RPDS.08.02.00-02-0117/16

Zapytanie ofertowe nr 9 RPDS.08.02.00-02-0117/16

09.10.2017

Zapytanie ofertowe nr 10/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 10/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

09.10.2017

Zapytanie ofertowe nr 9/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 9/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

06.10.2017

Protokół z zapytania 8/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Protokół z zebrania komisji 

22.09.2017

Zapytanie ofertowe nr 8/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 8/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

12.09.2017

protokół z zapytania ofertowego nr 8 RPDS.08.02.00-02-0117/16

Protokól z zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie

12.09.2017

Protokół z zapytania nr 7/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Protokół z zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie

11.09.2017

Protokół z zapytania nr 6/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Protokół z zapytania nr 6/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

01.09.2017

Zapytanie ofertowe nr 9/8.2 RPOWM/2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia ( Kod CPV: 80500000-9) w ramach projektu

28.08.2017

Zapytanie ofertowe nr 8 RPDS.08.02.00-02-0117/16

Zapytanie ofertowe nr 8 RPDS.08.02.00-02-0117/16
W związku z realizacją Projektu „SZANSA - ROZWÓJ - SUKCES. Kompleksowe wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego ziemskiego i ząbkowickiego” nr RPDS.08.02.00-02-0117/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 osi priorytetowej 8. Rynek pracy działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

28.08.2017

Zapytanie ofertowe nr 7/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 7/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017
w Projekcie „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” nr POWR.01.02.01–IP.10-02-002/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Podziałanie – projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

24.08.2017

Zapytanie ofertowe nr 6/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 6/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

11.08.2017

Protokół z wyboru ofert nr 7 RPDS.08.02.00-02-0117/16

PROTOKÓŁ z zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie

11.08.2017

Protokół z zapytania ofertowego nr 5/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Protokół z zapytania ofertowego nr 5/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

30.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 7 RPDS.08.02.00-02-0117/16

Zapytanie ofertowe nr 7 RPDS.08.02.00-02-0117/16

28.07.2017

Protokół z wyboru oferty z 6 RPDS.08.02.00-02-0117/16

PROTOKÓŁ z zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie

26.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 5/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 5/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017 w Projekcie „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” nr POWR.01.02.01–IP.10-02-002/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Podziałanie – projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

25.07.2017

Protokół zapytania ofertowego nr 4/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

PROTOKÓŁ z zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie

17.07.2017

Portokół - zapytanie ofertowe nr 6/POWR.01.02.01–26–0088/16

Protokół z wyboru najkorzystniejszej ofeety w zapytaniu ofertowym nr 6/POWR.01.02.01–26–0088/16

10.07.2017

Zapytanie ofertowe nrnr 6 RPDS.08.02.00-02-0117/16

Zapytanie ofertowe nrnr 6 RPDS.08.02.00-02-0117/16 W związku z realizacją Projektu „SZANSA - ROZWÓJ - SUKCES. Kompleksowe wsparcie osób pozostających bez pracy z powiatu: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego ziemskiego i ząbkowickiego” nr RPDS.08.02.00-02-0117/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 osi priorytetowej 8. Rynek pracy działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

06.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 4/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 4/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017 w Projekcie „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” nr POWR.01.02.01–IP.10-02-002/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Podziałanie – projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

03.07.2017

Zapytanie ofertowe nr 6/POWR.01.02.01–26–0088/16

Zapytanie ofertowe nr 6/POWR.01.02.01–26–0088/16 w Projekcie „SPARK – Świętokrzyski Program Aktywizacji i Rozwoju Kompetencji” nr POWR.01.02.01–26–0088/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Podziałanie – projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

CPV 805300008– usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych:

14.06.2017

Protokół z wyboru ofert dla pytania nr 5/POWR.01.02.01–26–0088/16

Protokół z za[ytania ofeetowego nr 5/POWR.01.02.01–26–0088/16

02.06.2017

Prośba o wycenę usług

Prośba o wycenę poszczególnych usług:

02.06.2017

Zapytanie ofertowe nr 5/POWR.01.02.01–26–0088/16


Zapytanie ofertowe nr 5/POWR.01.02.01–26–0088/16 w Projekcie „SPARK – Świętokrzyski Program Aktywizacji i Rozwoju Kompetencji” nr POWR.01.02.01–26–0088/16 w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Podziałanie – projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

19.05.2017

Dotyczy zapytania Ofertowe nr 2_8.2 RPO TOTAL PP


W związku z zapytaniem ofertowym nr 2_8.2 RPO TOTAL PP na usługi „indywidualne pośrednictwo pracy” zgodnie z realizacją projektu Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i doświadczenie w ramach Osi Priorytetowej 8 Działania 2 Poddziałania 0 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przez Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego „SYSTEM” Sp. z o. o. w partnerstwie z Total Work Ewa Mączko informuje że nie wpłyneła żadna oferta na wyżej wymienione zapytanie. 

14.05.2017

Zapytanie Ofertowe nr 2_8.2 RPO TOTAL PP

Zapytanie Ofertowe nr 2_8.2 RPO TOTAL PP

12.05.2017

Wybór oferty nr 4/POWR.01.02.01-26-0088/2017

PROTOKÓŁ

10.05.2017

Prośba o wycenę poszczególnych usług

Prośba o wycenę poszczególnych usług:

01.05.2017

Zapytanie ofertowe nr 4/POWR.01.02.01-26-0088/16

Zapytanie ofertowe nr 4/POWR.01.02.01-26-0088/16

24.04.2017

Protokół z zapytania ofertowego nr 3/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

protokłó z zapytania ofertowego nr 3/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

18.04.2017

Protokół z zapytania nr 3 SPARK

PROTOKÓŁ z zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie zapytania ofertowego nr 3/POKZ/POWR.01.02.01-26-0088/2017 i 3/TOTAL/POWR.01.02.01-26-0088/2017

14.04.2017

Zapytanie Ofertowe nr 5 RPDS.08.02.00-02-0117/16

Zapytanie Ofertowe nr 5 RPDS.08.02.00-02-0117/16

14.04.2017

Protokół zebrania Komisji Oceny Ofert 2/POWR.01.02.01-26-0088/2017

PROTOKÓŁ

14.04.2017

Protokół zapytanie ofertowe nr 2/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

14.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 3/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 3/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

10.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 3 SPARK

Zapytanie ofertowe nr 3/POKZ/POWR.01.02.01-26-0088/2017 i   Zapytanie ofertowe nr 3/TOTAL/POWR.01.02.01-26-0088/2017

05.04.2017

PROTOKÓŁ zapytania ofertowego nr 8/8.2 RPOWM/2017 z dnia 24.03.2017r.

Protokół zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie zapytania ofertowego
nr 8/8.2 RPOWM/2017 z dnia 24.03.2017r. na realizację szkolenia zawodowego „Operator wózka jezdniowego (widłowego) z bezpieczną wymianą butli gazowych wraz z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego” dla uczestników projektu pt. „Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i zatrudnienie” (RPMP.08.02.00-12-0308/15), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

02.04.2017

Zapytanie ofertowe nr 2/POWR.01.02.01-26-0088/2017

I. ZAMAWIAJĄCY
TOTAL WORK Ewa Mączko
Ul. Podkarpacka 8D; 38-400 Krosno
NIP: 6842290929; Regon: 180712070

30.03.2017

PROTOKÓŁ zebrania Komisji Oceny Ofert

PROTOKÓŁ zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie
zapytania ofertowego nr 7/8.2 RPOWM/2017 z dnia 21.03.2017r. na realizację:

24.03.2017

Zapytanie ofertowe nr 8/8.2 RPOWM/2017

Zapytanie ofertowe nr 8/8.2 RPOWM/2017

23.03.2017

Zapytanie ofertowe nr 2/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 2/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

21.03.2017

Zapytanie ofertowe nr 7/8.2 RPOWM/2017

1. Przedmiotem zamówienia jest:

10.03.2017

Protokoły z wyboru ofert

PROTOKÓŁ

03.03.2017

Zapytania Ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr 1 RPDS.08.02.00-02-0117/16 Doradztwo Zawodowe

24.02.2017

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 6/8.2 RPOWM/2017

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 6/8.2 RPOWM/2017

22.02.2017

Zapytanie ofertowe nr 6/8.2 RPOWM/2017

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia zawodowego

17.02.2017

Protokół z wyboru ofert zapytania1/POWR.01.02.01-26-0088/2017

Protokół z wyboru ofert zapytania1/POWR.01.02.01-26-0088/2017

16.02.2017

PROTOKÓŁ zapytania ofertowego nr 1/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

PROTOKÓŁ zapytania ofertowego nr 1/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

08.02.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/POWR.01.02.01-26-0088/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/POWR.01.02.01-26-0088/2017

08.02.2017

PROTOKÓŁ wyboru ofert zapytania nr 4/8.2 RPOWM/2017

PROTOKÓŁzebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie
zapytania ofertowego nr 4/8.2 RPOWM/2017 z dnia 27.01.2017r.

07.02.2017

Zapytanie ofertowe nr 5/8.2 RPOWM/2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkolenia zawodowego

06.02.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

Zapytanie ofertowe nr 1/POWR.01.02.01-IP.10-02-002/2017

27.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 4/8.2 RPOWM/2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych

25.01.2017

PROTOKÓŁ wyboru ofert zapytania nr 3/8.2 RPOWM/2017

PROTOKÓŁ

25.01.2017

PROTOKÓŁ wyboru ofert zapytania nr 2/8.2 RPOWM/2017

PROTOKÓŁ

25.01.2017

PROTOKÓŁ wyboru ofert zapytania nr 1/8.2 RPOWM/2017

PROTOKÓŁ

16.01.2017

Protokół z zapytania ofertowego nr 5/8.2 RPOWM/2016

PROTOKÓŁ

15.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 3/8.2 RPOWM/2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkolenia zawodowego kod CPV 80500000-8), w ramach projektu pt. „Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i zatrudnienie” (RPMP.08.02.00-12-0308/15), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

15.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 2/8.2 RPOWM/2017

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkoleń zawodowych ( Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i zatrudnienie” (RPMP.08.02.00-12-0308/15), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

15.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/8.2 RPOWM/2017

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych ( Kod CPV: 80.53.00.00-8.) w ramach projektu pt. „Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i zatrudnienie” (RPMP.08.02.00-12-0308/15), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

05.01.2017

Zapytanie ofertowe nr 5/8.2 RPOWM/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia ( Kod CPV: 80.53.00.00-8.)

05.01.2017

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/8.2 RPOWM/2016

NIe wplyneły zadne oferty

02.01.2017

SZANSA - ROZWÓJ - SUKCES

02.01.2017

Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego

02.01.2017

SPARK - Świętokrzyski Program Aktywizacji i Rozwoju Kompetencji

23.12.2016

Zapytanie ofertowe nr 4/8.2 RPOWM/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia ( Kod CPV: 80.53.00.00-8.)

14.12.2016

Prośba o wycenę poszczególnych usług

Prośba o wycenę poszczególnych usług:

09.12.2016

Protokół z zapytania ofertowego nr 3/8.2 RPOWM/2016

PROTOKÓŁ
zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie
zapytania ofertowego nr 3/8.2 RPOWM/2016 z dnia 28.11.2016r.
na realizację szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-8):
PRAWO JAZDY KATEGORII D + KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ

03.12.2016

Aktualizacja Zapytania ofertowego nr 3/8.2 RPOWM/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkolenia zawodowego kod CPV 80500000-8), w ramach projektu pt. „Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i zatrudnienie” (RPMP.08.02.00-12-0308/15), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

28.11.2016

Zapytanie ofertowe nr 3/8.2 RPOWM/2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkolenia zawodowego kod CPV 80500000-8), w ramach projektu pt. „Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i zatrudnienie” (RPMP.08.02.00-12-0308/15), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

24.11.2016

Protokół wyboru oferty

Protokół zapytania ofertowego nr 2/8.2 RPOWM/2016 z dnia 15.11.2016r.

15.11.2016

Zapytanie ofertowe nr 2/8.2 RPOWM/2016


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9), w ramach projektu pt. „Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i zatrudnienie” (RPMP.08.02.00-12-0308/15), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

13.10.2016

Protokół wyboru ofert

PROTOKÓŁ
zebrania Komisji Oceny Ofert dotyczącego wyboru ofert w zakresie zapytania ofertowego nr 1/8.2 RPOWM/2016 z dnia 05.10.2016r. na realizację szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-8):

05.10.2016

Zapytanie ofertowe nr 1/8.2 RPOWM/2016


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeprowadzeniu szkolenia (usługi szkoleniowe kod CPV 80500000-9), w ramach projektu pt. „Twoja szansa na zatrudnienie – kwalifikacje i zatrudnienie” (RPMP.08.02.00-12-0308/15), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

01.09.2016

Przyszłość zaczyna się dziś !

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektu

04.07.2016

Twoja szansa na zatrudnienie - kwalifikacje i doświadczenie

20.06.2016

Zawiadomienie

Total Work Ewa Mączko
ul. Podkarpacka 8d
38-400 Krosno
NIP: 684-229-09-29
REGON: 180 712 070

14.06.2016

Zawiadomienie

Total Work Ewa Mączko
ul. Podkarpacka 8d
38-400 Krosno
NIP: 684-229-09-29
REGON: 180 712 070

02.06.2016

Zapytanie ofertowe

Total Work Ewa Mączko
ul. Podkarpacka 8d
38-400 Krosno
NIP: 684-229-09-29
REGON: 180 712 070

11.02.2016

Szkolenia dla kierowców

Informujemy, że dnia 11 lutego 2016 roku uzyskaliśmy wpis do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia o numerze 111.