Szkolenia dla Kierowców


 

SZKOLENIA ZAWODOWE KIEROWCÓW
oraz
SZKOLENIE OKRESOWE

PROWADZONE SĄ METODĄ E - LEARNINGOWĄ W TERMINACH DOGODNYCH
DLA KURSANTÓW

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO KAT. C1,C,C1+E,C+E lub KAT. D1,D1+E,D,D+E
Szkolenie obejmuje 280 godzin szkolenia, w tym 260 godz. zajęć teoretycznych oraz 20 godz. zajęć praktycznych.
Kurs przeznaczony dla kierowców:
- kat. C, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2009r. oraz mają mniej niż 21 lat,
- kat. D, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008r. oraz mają mniej niż 23 lata,
Egzamin składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru (20 z części podstawowej oraz 10 z części specjalistycznej).
Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 16 z 20 pytań z części podstawowej oraz na 5 z 10 z części specjalistycznej. Egzamin trwa 45 minut.

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA KAT. C1,C,C1+E,C+E lub KAT. D1,D1+E,D,D+E
Szkolenie obejmuje 140 godzin szkolenia, w tym 130 godz. zajęć teoretycznych oraz 10 godz. zajęć praktycznych.
Kurs przeznaczony dla kierowców:
- kat. C, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2009r. oraz mają więcej niż 21 lat,
- kat. D, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008r. oraz mają więcej niż 23 lata,
Egzamin składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru (20 z części podstawowej oraz 10 z części specjalistycznej).
Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 16 z 20 pytań z części podstawowej oraz na 5 z 10 z części specjalistycznej. Egzamin trwa 45 minut.

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA DO KAT. C1,C,C1+E,C+E lub KAT. D1,D1+E,D,D+E
Szkolenie obejmuje 70 godzin szkolenia, w tym 65 godz. zajęć teoretycznych oraz 5 godz. zajęć praktycznych.
Kurs przeznaczony dla kierowców:
- kat. C, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2009r. oraz mają mniej niż 21 lat,
- kat. D, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008r. oraz mają mniej niż 23 lata,
Egzamin składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 5 z 10 pytań. Egzamin trwa 15 minut.

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA KAT. C1,C,C1+E,C+E lub KAT. D1,D1+E,D,D+E
Kurs trwa 35 godzin szkolenia, w tym 32,5 godz. zajęć teoretycznych oraz 2,5 godz. zajęć praktycznych.
Kurs przeznaczony dla kierowców:
- kat. C, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2009r. oraz mają więcej niż 21 lat,
- kat. D, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008r. oraz mają więcej niż 23 lata,
Egzamin składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 5 z 10 pytań. Egzamin trwa 15 minut.

 

SZKOLENIE OKRESOWE
Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E przed 10.09.2008r. oraz prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E przed 10.09.2009r.(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku Dz.U nr 122 poz.1269 z dnia 31 maja 2004r.). Kierowcy ci mogą zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób jeśli nigdy takich uprawnień nie posiadali podejmując kurs - szkolenie okresowe. Osoby posiadające uprawnienia przewozu rzeczy lub osób są zobligowane do odbycia obowiązkowego szkolenia okresowego co 5 lat lub co 30 miesięcy jeżeli ukonczyli 60 rok zycia

 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ +48 501 023 775

SZKOLENIE OKRESOWE 450,00 zł

 

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E przed 10.09.2008r. oraz prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E przed 10.09.2009r.(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku Dz.U nr 122 poz.1269 z dnia 31 maja 2004r.). Kierowcy ci mogą zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób jeśli nigdy takich uprawnień nie posiadali podejmując kurs - szkolenie okresowe. Osoby posiadające uprawnienia przewozu rzeczy lub osób są zobligowane do odbycia obowiązkowego szkolenia okresowego średnio co 5 lat lub co 30 miesięcy jeżeli ukonczyli 60 rok zycia

 

SZKOLENIA OKRESOWE 750,00 zł

 

Kurs przeznaczony jest dla kierowców, którzy zrobili prawo jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E przed 10.09.2008r. oraz prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E przed 10.09.2009r.(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 roku Dz.U nr 122 poz.1269 z dnia 31 maja 2004r.). Kierowcy ci mogą zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób jeśli nigdy takich uprawnień nie posiadali podejmując kurs - szkolenie okresowe. Osoby posiadające uprawnienia przewozu rzeczy lub osób są zobligowane do odbycia obowiązkowego szkolenia okresowego średnio co 5 lat lub co 30 miesięcy jeżeli ukonczyli 60 rok zycia

 

cena zawiera koszt szkolenia oraz badań psychotechnicznych, lekarza medycyny pracy

 

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA DO KAT. C1,C,C1+E,C+E lub KAT. D1,D1+E,D,D+E 3200,00 zł

 

Cena zawiera szkolenie 280 godzin, w tym 260 godz. zajęć teoretycznych oraz 20 godz. zajęć praktycznych, badania psychotechniczne oraz koszt egzaminu

 

Kurs przeznaczony dla kierowców:
- kat. C, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2009r. oraz mają mniej niż 21 lat,
- kat. D, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008r. oraz mają mniej niż 23 lata,

 

Egzamin składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru (20 z części podstawowej oraz 10 z części specjalistycznej).
Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 16 z 20 pytań z części podstawowej oraz na 5 z 10 z części specjalistycznej. Egzamin trwa 45 minut.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA KAT. C1,C,C1+E,C+E lub KAT. D1,D1+E,D,D+E 2500,00 zł

 

Cena obejmuje 140 godzin szkolenia, w tym 130 godz. zajęć teoretycznych oraz 10 godz. zajęć praktycznych, badania psychotechniczne oraz koszt egzaminu

 

Kurs przeznaczony dla kierowców:
- kat. C, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2009r. oraz mają więcej niż 21 lat,
- kat. D, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008r. oraz mają więcej niż 23 lata,

 

Egzamin składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru (20 z części podstawowej oraz 10 z części specjalistycznej).
Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 16 z 20 pytań z części podstawowej oraz na 5 z 10 z części specjalistycznej. Egzamin trwa 45 minut.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA DO KAT. C1,C,C1+E,C+E lub KAT. D1,D1+E,D,D+E 1100,00 zł

 

Cena obejmuje 70 godzin szkolenia, w tym 65 godz. zajęć teoretycznych oraz 5 godz. zajęć praktycznych, badania psychotechniczne oraz koszt egzaminu

 

Kurs przeznaczony dla kierowców:
- kat. C, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2009r. oraz mają mniej niż 21 lat,
- kat. D, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008r. oraz mają mniej niż 23 lata,

 

Egzamin składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 5 z 10 pytań. Egzamin trwa 15 minut.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA KAT. C1,C,C1+E,C+E lub KAT. D1,D1+E,D,D+E 900,00 zł

 

Cena zawiera 35 godzin szkolenia, w tym 32,5 godz. zajęć teoretycznych oraz 2,5 godz. zajęć praktycznych, badania psychotechniczne oraz koszt egzaminu

 

Kurs przeznaczony dla kierowców:
- kat. C, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2009r. oraz mają więcej niż 21 lat,
- kat. D, którzy uzyskali prawo jazdy po 10.09.2008r. oraz mają więcej niż 23 lata,

 

Egzamin składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Aby zaliczyć egzamin należy odpowiedzieć poprawnie na 5 z 10 pytań. Egzamin trwa 15 minut.