Pliki do pobrania


WNIOSEK O KARTĘ KIEROWCY

 

Do wniosku o wydanie KARTY KIEROWCY składanego w formie pisemnej, dołącza się następujące załączniki odpowiadające następującym standardom:

 

• kopia awersu i rewersu prawa jazdy:
• kserokopia w skali 2:1
- na jednej stronie karty papieru formatu A4
- kolor papieru biały


• fotografia kierowcy:
- rozmiar: 3,5cm x 4,5cm,
- tło białe,
- bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów, lewy półprofil lub na wprost,
- podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem,


• kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty:
- kserokopia w skali 1:1,
- kolor papieru biały, format A4;


Na wniosku nie należy przyklejać fotografii. Zrobi to pracownik PWPW.

 

UWAGA!

W przypadku kart kierowcy jedynym uprawnionym do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydane wznowienie lub wymianę karty kierowcy, jest kierowca, a nie np. jego pracodawca. Dopiero po jej uiszczeniu kierowca może otrzymać refundację tego wydatku od swego pracodawcy na podstawie imiennego dowodu uiszczenia tej opłaty (art. 20 ust.7 ustawy z 29.07.2005 r. o systemie tachografów cyfrowych – Dz.U. nr 180,poz.1494). Stąd faktura za wydanie karty kierowców jest wystawiana na kierowcę.

 

Karta kierowcy 169,74 PLN
Opłatę za kartę należy wnieść na konto PWPW:
numer konta: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545
Pole "TYTUŁ WPŁATY" należy wypełnić wg. następujących wzorów:

NIP, IMIĘ I NAZWISKO KIEROWCY
np. NIP 0123456789, JAN KOWALSKI
lub
PESEL, IMIĘ I NAZWISKO KIEROWCY
np. PESEL 89020300111, JAN KOWALSKI

 

Dane adresowe do przelewu i wysyłki:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.)
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa

 

UWAGA!
Przy dokonywaniu wpłaty prosimy postępować wg. zasady, iż jednemu wnioskowi o kartę towarzyszy jeden przelew/wpłata oraz jeden dowód przelewu/wpłaty.
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o kartę.

[pobierz] 0.2 MB wniosek_kk
[pobierz] 4.8 MB wniosek_prawo_jazdy1

 

WNIOSEK PRAWO JAZDY

 

Wniosek należy złożyć w osobiście w Urzędzie Gminy/ Urzędzie Miasta/ Starostwie Powiatowym zgodym z miejscem zameldowania.

 

Opłata za wydanie prawa jazdy zgodna z tabelą opłat w urzędzie, w którym składamy wniosek.

[pobierz] 0.8 MB ustawa-o-transporcie-drogowym

 

Ustawa o transporcie drogowym tekst ujednolicony