TRWA NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

ZAPRASZAMY!

Nowe Wyzwania

Projekt ma na celu złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie, w odniesieniu do 40 osób zamieszkujących obszar województwa śląskiego, którzy są:

SPARK - Świętokrzyski Program Aktywizacji i Rozwoju Kompetencji

Dla osób młodych od 15 do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu zamieszkujących w województwie świętokrzyskim.

SZANSA - ROZWÓJ - SUKCES

Dla osób w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach zamieszkujących jeden z 4 powiatów w województwa dolnośląskiego, to jest: kłodzki, dzierżoniowski, wałbrzyski ziemski i ząbkowicki

Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego

Dla osób młodych od 15 do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu
z województwa dolnośląskiego, zamieszkujących powiaty wałbrzyski i kłodzki

Przyszłość zaczyna się dziś!

Dla osób młodych od 15 do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu zamieszkujących w województwie małopolskim.