TRWA NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

ZAPRASZAMY!

Twoja szansa na zatrudnienie - kwalifikacje i doświadczenie

Dla osób w wieku 30 lat i więcej bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach oraz osoby pełniące obowiązki opiekuńcze zamieszkujących powiaty brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowosądecki lub tarnowski  

Przyszłość zaczyna się dziś!

Dla osób młodych od 15 do 29 roku życia, biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu zamieszkujących w województwie małopolskim.